Kde žádat o povolení ke kácení:


MÚ Aš - formuláře (lze stáhnout pouze na web stránkách MÚ)
  • Žádost o povolení ke kácení mimo les
  • Oznámení o provedeném pokácení dřevin rostoucích mimo les
  • Oznámení záměru provést kácení dřevin

Žádosti o povolení ke kácení stromů mimo les podává na místně příslušný Odbor životního prostředí majitel dotčeného pozemku uvedený v katastru nemovitostí, nebo nájemce tohoto pozemku s písemným souhlasem majitele pozemku.

     V případě dotazu k legislativě, povolení ke kácení a úředního postupu Vám poradíme : info@treebarber.cz